1. Kapsam
1.1 GöztepeLIST Organizasyonu tarafından sunulan bu web sitesinin her türlü kullanım koşulları, başka şart ve hükümlerce de, örneğin, ürün ve hizmet satın alınmasına yönelik olanlarca da değiştirilebilir, yenilenebilir veya yeni şart ve hükümler ilave edilebilir.
2. Hizmetler
2.1 Bu GöztepeLIST Organizasyonu Resmi Web Sitesi (Göztepelist web sitesi) , görüntüleme ve bilgisayara indirme amacıyla kullanılabilecek özel bilgiler ve yazılımların yanısıra, ilgili dokümanları da içermektedir.
2.2 GöztepeLIST, herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen GöztepeLIST Oranizasyonu Resmi Web Sitesi’nin çalışmasını durdurabilir. Internet’in ve bilgisayar sistemlerinin niteliği nedeniyle, GöztepeLIST, GöztepeLIST Web Sitesi’nin kesintisiz olarak kullanılabileceğine dair herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir.
3. Kayıt, Şifre
3.1 Kullanıcı kayıt için doğru ve eksiksiz bilgi verecek ve bu bilgilerin zaman içinde değişmesi durumunda da, sözkonusu bu bilgileri gecikmeden güncelleyecektir (mümkünse Internet üzerinden). Adres, isim, soyad, telefon gibi zorunlu alanları doldurulmayan üyelik başvuruları işleme konmayacaktır.
3.2Kullanıcı, GöztepeLIST‘ya vermiş olduğu e-posta adresinin, her zaman güncel olmasını ve Kullanıcı ile irtibat kurulabilecek bir adres olmasını sağlayacaktır.
3.3 Kullanıcının kaydolmasından sonra kendisine, Kullanıcı Kimlik Numarası ile bir şifreden oluşan (“Kullanıcı Verileri”) sağlanacaktır. Kullanıcı Verileri, Kullanıcının verilerini görmesini veya değiştirmesini ve gerektiğinde verinin işlenmesiyle ilgili onayını geri alması olanağı sunar.
3.4 Kullanıcı, Kullanıcı Verileri’ne üçüncü şahısların erişmemesini sağlayacaktır ve bu Kullanıcı Verileri çerçevesinde gerçekleştirilmiş tüm işlemler ile diğer faaliyetlerden de kendisi sorumlu olacaktır. Her bir çevrimiçi oturumun sona ermesinin ardından Kullanıcı, parola korumalı web sitelerinden çıkacaktır. Kullanıcı, üçüncü şahısların kendi Kullanıcı Verileri’ni yanlış amaçlar doğrultusunda kullanmakta olduklarını fark eder etmez, herhangi bir şekilde gecikmeden yazılı olarak veya, duruma göre, e-posta yoluyla GöztepeLIST’e Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine haberr verecektirr.
4. Bilgileri ve Dokümanları Kullanma Hakları
4.1 GöztepeLIST Web Sitesi’nde veya GöztepeLIST Web Sitesi vasıtasıyla kullanıma sunulan herhangi bir bilginin, yazılımın ve belgenin kullanımı, bu Kullanım Koşullarına veya bilgilerin, yazılımların veya dokümanların güncellenmesi konusunda ise, daha önce GöztepeLIST ile üzerinde mutabakata varılmış olan ilgili lisans şartlarına tabidir. Üzerinde ayrı bir mutabakata varılmış olan lisans şartları, bu Kullanım Koşullarının yerine geçmektedir.
4.2 Bilgiler, yazılımlar ve belgeler, Kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda, herhangi bir üçüncü şahsa dağıtılamayacağı gibi, herhangi bir şekilde kiralanamaz veya bir başka şekilde kullanıma sunulamaz. Aksi yasalarca zorunlu kılınmadığı müddetçe Kullanıcı, bu yazılımları veya dokümanları değiştiremeyeceği gibi, bölümlere ayıramaz, geriye mühendisliğini yapamaz veya ne yazılımı ne de herhangi bir bölümünü herhangi bir şekilde kodlarına bölemez. Kullanıcı, bu Kullanım Koşullarına göre kullanımını güvence altına almak için gerekli olan durumlarda, yazılımının bir yedek kopyasını hazırlayabilir.
4.3 Bu bilgiler, yazılımlar ve dokümanlar, telif hakkı yasalarının yanısıra uluslararası telif hakkı anlaşmalarıyla ve fikri mülkiyetle ilgili diğer yasalar ve anlaşmalarla da korunmaktadır. Kullanıcı, bu yasalara uygun hareket edecek ve özellikle de ne bilgilerden veya yazılımlardan veya belgelerden ne de bunların herhangi bir kopyasından herhangi bir alfanumerik kodu, işareti veya telif hakkı bildirimini çıkartmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecektir.
5. Fikri Mülkiyet
5.1 Bu Kullanım Koşullarının 4. maddesi hükümlerinde belirtilen hususların yanı sıra, GöztepeLIST Web Sitesi’nin bilgileri, marka adları ve diğer içeriği, GöztepeLIST’ın önceden yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, tamamlanamaz veya bir başka şekilde kullanıma sunulamaz.
5.2 Burada belirtilen kullanım hakları ile diğer hakların haricinde, Kullanıcı’ya başka herhangi bir hak verilmediği gibi, bu tür hakların gelecekte de verilmesini dolaylı olarak zorunlu kılan herhangi bir yükümlülük olmayacaktır. Her tür patent hakkı ile lisans, bu hükmün özellikle dışında tutulmuştur.
6. Kullanıcı Yükümlülükleri
6.1 GöztepeLIST Web Sitesi’ne erişirken veya kullanırken Kullanıcı,
• diğer şahıslara, özellikle de reşit olmayan kişilere zarar vermeyecek veya kişisel haklarını ihlal etmeyecektir, kakaret etmeyecektir;
• kullanım davranışıyla, kamu ahlakını ihlal etmeyecektir;
• herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya herhangi bir başka telif hakkını ihlal etmeyecektir;
• Kullanıcı yetkisi olmadığı halde hyperlink’leri veya içeriklerini, özellikle bu tür hyperlinkler veya içerikler gizlilik yükümlülüklerini ihlal ediyorsa veya yasadışı iseler, yasadışı sitelere yapılan bağlantıları veya içerikleri iletmeyecek, kaydetmeyecek veya bilgisayara yüklemeyecektir;
• Reklam veya istenmeyen e-postalar (“spam” denilen) veya doğru olmayan virüs uyarılarını, hatalı fonksiyonları veya benzerlerini iletmeyeceği gibi Kullanıcı, herhangi bir ikramiye oyununa, kartopu sistemlerine, zincirleme mektup, piramit oyunları ve benzer faaliyetlere katılımı teşvik veya talep etmeyecektir.
7. Web bağlatıları (Linkler)
GöztepeLIST Web Sitesinde, üçüncü şahısların web sayfalarına hyperlink’ler bulunabilir. GöztepeLIST sözkonusu bu web sayfalarının içeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez ve sözkonusu web sayfalarının veya buna içeriğinin kendisine ait olduğu şeklinde herhangi bir beyanda veya onayda bulunmamaktadır; çünkü GöztepeLIST sözkonusu web sayfalarında gösterilen bilgileri kontrol etmemektedir ve bu nedenle web sayfalarında bulunan içerikten ve bilgilerden sorumlu da değildir. Bu web sayfalarının kullanım riski tamamen kullanıcının kendisine aittir.
8. Mülkiyet veya kalite sorunlarıyla ilgili yükümlülük
8.1 Bugüne dek sunulan her tür bilgi, yazılım veya doküman herhangi bir ücret alınmadan sunulduğundan bu bilgilerin, yazılımların ve dokümanların kalitesi veya mülkiyetine/kullanım hakkına ilişkin kusurlara yönelik her tür yükümlülük özellikle de kusurların düzeltilmesi veya kusur olmaması ile ilgili veya hak taleplerinin veya üçüncü şahıs haklarının olmaması veya belirli bir amaca uygunluk ve/veya belirli bir amaç doğrultusunda tamamlama yükümlülüğü, kasıtlı yanlış davranış veya sahtekarlığı içeren durumlar haricinde, GöztepeLIST’in yükümlülüğünde değildir.
8.2 GöztepeLIST Web Sitesi’ndeki bilgiler, belirli durumlarda (örn. ürün değişiklikleri nedeniyle) mevcut olmayan bireysel ürünlerin teknik imkanları ile ilgili spesifikasyonları veya genel tanımları içerebilir. Ürünün gerekli performansı da bu nedenle satın alma anında her bir vaka için karşılıklı olarak kabul edilecektir.
9. Diğer Yükümlülükler, Virüsler
9.1 Kalite ve mülkiyetle ilgili kusurlar bakımından GöztepeLIST’nun yükümlülüğü, Kullanım Koşulları altındaki Madde 8’in hükümlerine uygun olarak saptanacaktır. Yasalar (örneğin Ürün Yükümlülüğü Yasası) çerçevesinde gerekli görülmedikçe veya kasıtlı suiistimal, ağır ihmal, yaralanma veya ölüm, garanti edilmiş olan özelliklerin sağlanmaması, bir kusurun bilerek gizlenmesi veya temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumları haricinde GöztepeLIST, başka herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Temel sözleşme yükümlülüklerin ihlal edilmesinden kaynaklanan tazminat, eğer herhangi bir kasıtlı suiistimal veya ağır ihmal sözkonusu değilse, sözleşmede belirtilen ve öngörülen tazminatla sınırlıdır.
9.1 Her ne kadar GöztepeLIST, GöztepeLIST Web Sitesini virüssüz tutmak için elinden gelen çabayı gösterse de, GöztepeLIST Web Sitesi’nin virüssüz olacağına dair herhangi bir garanti sunamamaktadır. Kullanıcı da, kendisini koruyabilmek amacıyla, uygun güvenlik önlemlerini temin etmek için gerekli adımları atacak ve herhangi bir bilgiyi, yazılımı veya belgeyi indirmeden önce, ilgili materyali bir virüs tarayıcı programla tarayacaktır.
9.3 9.1 ve 9.2 sayılı maddeler, kanıtlama yükümlülüğünü Kullanıcı’nın dezavantajına olacak şekilde değiştirmeyi amaçlamadığı gibi, dolaylı olarak böyle bir değişiklik de yapmamaktadır.
10. Veri Gizliliğinin Korunması
GöztepeLIST Web Sitesi Kullanıcısı’nın kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin toplanması, kullanılması ve işleme konulmasında GöztepeLIST, veri gizliliğinin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalara uygun hareket edecektir.
11. Hakim Hukuk ve Yargı Yeri
11.1 Bu Kullanım Koşulları ve bu Kullanım Koşullarıyla ilgili bütün ihtilaflar, yasaların çakışması kuralları hariç tutulmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına göre yürütülecektir ve çözüme kavuşturulacaktır. Bu Kullanım Koşulları çerçevesinde açılan bütün davalarda tek yargı yetkisi Türk Mahkemeleri olacaktır.

KÖŞE YAZILARI

 • TEK BÜYÜK GÖZTEPE… TEK BÜYÜK GÖZTEPE…
  Written by Özkan Cengiz 15 Aralık 2014
  Özkan Cengiz ozkan@ozkancengiz.net Dört maçlık periyodun sonuna geldik, devre arasına girdik. Dört maçın başında hedefi 12 puan olarak belirlemiştik. Dürüst davranmak gerekirse 10 puana da razıydık ama sekiz puanla tamamladık. Olaya başka bir açıdan bakarsak 12 puanla lider olacağımızı düşünüyorduk...
 • Rahat Mı Batıyor? Rahat Mı Batıyor?
  Written by Özkan Cengiz 16 Kasım 2014
  Özkan Cengiz ozkan@ozkancengiz.net Rahat mı Batıyor? Bu hafta iş hayatımın en zor haftalarından birini geçirdim. Bu sebeple sosyal medya, Göztepe medyası vb Göztepe kaynaklarından uzaktım. Haftalık olağan telefon Göztepe geyiklerimi de yapamadım. Göztepe ile ilgili whats up gruplarındaki okunmayan...
 • Türk Sporunun Güvencesi GÖZTEPE! Türk Sporunun Güvencesi GÖZTEPE!
  Written by Özkan Cengiz 28 Ekim 2014
  Özkan Cengiz ozkan@ozkancengiz.net İlk önce bilmeyenler için kısaca özetleyelim. Bugün 28.10.2014 tarihinde Cizre stadında bir maç oynandı. Cizre stadı neresi derseniz iki gün önce ilk özerklik ilanı diye geçilen haberlerde yer alan iki mahallenin ortasında yer alan stad, maça Göztepe kafilesi futb...
 • Göztepe Her Zaman ki Gibi mi? Göztepe Her Zaman ki Gibi mi?
  Written by Özkan Cengiz 22 Ekim 2014
  Özkan Cengiz ozkan@ozkancengiz.net Pazartesi günü gerek gazetelerin, gerek sosyal medyanın, gerek Göztepe medyasının tepkisi birbirine benziyordu. Göztepe her zamanki gibi! Sezonu aynı hocayla bitirememe geleneği devam ediyor, bunun yanında geçen seneki Özgür Zengin’in görevden alınmasına benzer ya...
Diğer yazılar:

Diğer başlıklar

Twitter